Giáo dục

Tìm hiểu ngành Việt Nam học ở Việt Nam hiện nay

Hiện tại thì ngành Việt Nam học đang là một ngành khoa học nghiên cứu về đất nước cũng như con người Việt Nam từ tất cả các khía cạnh như những thành tựu văn hóa, hoặc lịch sử, hoặc địa lí, phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn học… để có thể làm rõ những nét riêng vô cùng độc đáo, cũng như có thể nghiên cứu toàn diện và đa dạng về những lĩnh vực của một quốc gia trên góc nhìn văn hóa. 

Ngành Việt Nam học hiện nay thì đã không còn quá là xa lạ đối với tất cả các thí sinh. Sinh viên tham gia ngành này hiện đã có nhiều thành công đáng kể, đặc biệt vô cùng quan trọng trong tiến trình Việt Nam đang cố gắng xây dựng và hội nhập sâu rộng vào quốc tế. Ngành Việt Nam học hiện còn đang là ngành học vô cùng hấp dẫn thu hút sự tò mò trong chuyên môn của nhiều thí sinh.

Ngành Việt Nam học ngày càng có nhiều sinh viên theo học

Ngành Việt Nam học hiện đang được mở với các mục tiêu đào tạo người học có thể nắm vững và cũng như có thể thực hiện được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các vấn đề như công tác văn hóa và Du lịch; có thể nắm vững các kiến thức cơ bản cần biết về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam và kiến thức nghiệp vụ du lịch; có khả năng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động du lịch.

Tại Việt Nam, hiện nay đang có một số các trường đại học tham gia đào tạo ngành Việt Nam học rất có uy tín và được phụ huynh và thí sinh đánh giá cao có thể nhắc đến đầu tiên: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại học Sư phạmTP.HCM, Đại học Cần Thơ…

Học ngành Việt Nam học ra trường làm gì?

 

Đây là một ngành học hấp dẫn và có tiềm năng

Sinh viên ngành Việt Nam học sau khi đã tốt nghiệp ra trường thì có thể đảm nhiệm được nhiều vị trí khác nhau. Cơ hội nghề nghiệp của ngành Việt Nam học cũng đang ngày càng rộng mở và trở nên đa dạng. Khi ra trường, thì sinh viên ngành Việt Nam học hiện có thể đảm nhiệm một số vị trí:

– Làm việc ở các viện nghiên cứu về văn hóa; tham gia quản lý văn hóa, các tổ chức văn hóa, chính trị, xã hội, giáo dục, khoa học, quản lí các tổ chức nước ngoài,theo các công ty lữ hành, du lịch; hoạt động ở cơ quan văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; cơ quan hành chính, sự nghiệp; các tổ chức chính trị – xã hội; các tổ chức quốc tế và phi chính phủ trong – ngoài nước.
– Làm việc ở trong cơ quan báo chí, tuyên truyền hoặc tham gia làm truyền thông,  tổ chức sự kiện
– Hướng dẫn viên du lịch hay là tham gia quản trị lữ hành tại các công ty du lịch trong cả nước.

5/5 - (1 bình chọn)